NTC | Awit ng NTC (NTC Hymn)
Menu

AWIT NG NTC

Kami ay mangaglalakbay
Tanging Paaralan
Taglay namin ang iyong ngalan
Liwanag sa kadiliman

Ang diwa mo'y mabubuhay
Sa dibdib ng kababayan
At ang aming kalayaa'y
Mananatiling may tanglaw

Tanging ilaw
Na taglay mo'y ikakalat
Nang ang langit
Sa silanga'y lumiwanag

Kahit saan kami mapapunta
Ilaw namin ang iyong alaala
Ang tanglaw mo ay paghawi sa dusa
Sa silangan ay pag-asa ka

Youtube Video: 
Video Thumbnail: